A part of Celltech Group

Addtech avyttrar Solar Supply Sweden AB

Solar Supply har sedan många år haft ett nära samarbete med E.on-koncernen kring deras satsning på den svenska solcellsmarknaden.

Läs mer här