Celltech Logo 250x111

Dokument

Vår verksamhet grundar sig på respekt för såväl medarbetare och affärspartners som omvärld och miljö.

Som en del av Addtech följer vi och följer vårt moderbolags uppförandekod och policys.

Om du anser att vi inte följer våra uppförandekod kan du anmäla det genom vår visselblåsarfunktion.

Uppförandekoder

Hållbarhetspolicy

Villkor

ISO Certificat

Celltech Abatel AB ISO 9001 2023

ISO 9001

Celltech Abatel AB Svenska

Celltech Abatel AB ISO 9001 EN 2023

ISO 9001

Celltech Abatel AB English