Celltech Logo 250x111

Miljö-Kvalitet

Vi lever i en värld där miljö- och klimatsituationen är ett ökande bekymmer. För att möta våra kunders behov strävar vi efter att hela tiden finna smartare och mer energibesparande lösningar. Som en av de större batterileverantörerna, spelar Celltech en viktig roll i en industriverksamhet med stort miljöfokus. Vi har således goda möjligheter att påverka situationen. Flexibla och kundanpassade batterilösningar är kärnan i vår affärsverksamhet och vi kommer alltid erbjuda det mest miljövänliga och kostnadseffektiva förslaget. Genom vår långa erfarenhet och breda kompetens inom batterier har vi möjlighet att guida våra kunder mot de bästa lösningarna från första början.

 

Celltech ISO 9001

Som ledande batterileverantör i Norden är Celltech certifierade enligt ISO 9001.

Verksamhets­policy

Alla våra värderingar, såväl som vårt uppdrag och vision, kräver ett starkt och kontinuerligt fokus på kvalitet och hållbarhet i alla våra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter inom batteribranschen. Våra affärsprinciper bygger på överensstämmelse, tillförlitlighet, ansvarighet och god affärspraxis. Hållbarhetsfrågor är en prioritet och är en integrerad del av varje medarbetares arbete. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer och affärspartners. Korrigerande åtgärder utgör grunden för lärande och utveckling.

För att säkerställa hållbarheten för vår verksamhet är vi engagerade i följande principer:

  • Uppfylla intressenters förväntningar och andra bindande krav
  • Skapa ett gemensamt sätt att verka genom att skydda miljö och minimera miljöpåverkande utsläpp orsakade av verksamheten såsom produkter, transport och avfall
  • Verka kostnadseffektivt
  • Felfria leveranser i rätt tid
  • Kontinuerligt förbättra företagets kvalitets- och miljöarbete, konkurrensförmåga och livskraft

Uppförandekod och policy