Celltech Logo 250x111

Utveckling & produktion

Celltech Lifecycle

Livscykel för batteri av Celltech

 

Att utveckla ett tillförlitligt, säkert och hållbart batteri är långt ifrån enkelt. Det kräver kunskap om bl.a. material, kemi, elektronik, design, branschspecifika säkerhetskrav, batteristandarder, produktion och logistik. Utöver detta krävs även en stor portion av uthållighet, säkerhetstänk och projektstyrning.

Vi har i närmare fyra decennier, flera hundra batteridesigner och miljontals producerade batterier samlat kunskap för att utveckla och producera just detta.

Nedan beskriver hur vi tar fram batterier tillsammans med sig där utvecklingen sker i faser med början, idén om batteri till din applikation till slutet av batteriets livslängd till återvinning/second life.

Celltech Lifecycle Definition&Evaluation

Definition och utvärdening

 • Kravspecifikation
 • Lämpligaste valet av kemi
 • Batteriets livscykel
 • Dimension
 • Kommersiellt
 • Gångbart pris
 • Miljöprofilen

Tillsammans med dig kommer vi att arbeta fram det lämpligaste valet av kemi, batteriets livscykel, dimension, kommersiellt gångbart pris samt miljöprofilen för batteriet.
Baserat på svaren kan vi definiera en optimal batterilösning för applikationen. Detta är avgörande för en framgångsrik offertprocess.

 

Celltech Lifecycle Design&Development

DESIGN OCH UTVECKLING

 • Specifikation
 • Design
 • Offert
 • Tidsschema
 • Mjukvara

Våra ingenjörer utvecklar innovativa lösningar för att lösa batterisystembehov för våra kunder. Vi arbetar tillsammans med ledande battericellsleverantörer och har tidig tillgång till de mest avancerade och robusta battericellerna som finns tillgängliga. I nästan fyrtio år har vi haft ett nära samarbete med etablerade ledare inom batteriteknik och med nystartade företag som utvecklar ny teknik.
I våra batteripaket och system kombineras den senaste BMS-tekniken med avancerad och flexibel programvara med en mekanisk struktur där varje detalj är noggrant genomtänkt för att ge säkerhet, hållbarhet, optimal vikt och önskad form.
Vi strävar efter att vara en långsiktig teknikpartner för våra kunder.

 

Celltech Lifecycle Verification&Validation

VERIFIKATION OCH VALIDERING

 • FAT Test reports
 • Prototyper

Om batterisystemet misslyckas kan produkten inte användas. Därför ser vi alltid till att den kundanpassade batterilösningen passar sitt syfte under alla omständigheter.
Prototyper används i fabriksacceptanstestning. Vanligtvis görs prototyper på tre olika nivåer. För det första kan batterisystemets mognadsnivå vara ganska låg. Det kan ha fel material och dimensioner men det ger en uppfattning om hur batteriet kommer att fungera. På den andra nivån liknar prototypen den som tas till massproduktion, men några av de komponenter som används kan fortfarande slutföras. På den tredje nivån är prototypen precis som det slutliga batterisystemet.
Prototyperna kan användas vid testning, simulering och validering. De används för att se till att alla funktionssäkerhetskrav och andra funktionskrav uppfylls. Säkerheten måste testas både vid normal- och missbruk av batteriet. De nödvändiga testerna kan variera beroende på de lokala bestämmelserna i de länder där slutprodukten kommer att användas. Vi har goda möjligheter att utföra olika tester som krävs enligt lokala standarder.

Celltech Lifecycle Certification

CERTIFIERINGAR

 • Certifieringar enligt marknadens regulatoriska krav

Vi har omfattande interna testfunktioner som gör det möjligt för våra designingenjörer att förkvalificera och validera våra konstruktioner. Cellkvalificering, cykellivslängd, mekanisk chock, termisk cykling, brandutbredning, vibrationer, miljööverensstämmelse, EMC-överensstämmelse och många andra attribut testas under design- och valideringsprocessen för en ny produkt.
Vi har ett nära samarbete med globalt erkända testlaboratorier från initial design till slutlig produktcertifiering och vi tillhandahåller testade och certifierade produkter för globala marknader.

Celltech Lifecycle Production

GLOBAL TILLVERKNING

 • Skalbar production med den senaste tekniken

Med fyra tillverkningsfabriker i Finland, Sverige, Tyskland och Kina och kompletta interna design-, verktygs-, produktions- och testfunktioner har vi breda resurser och kapacitet att hantera projekt från första idé till massproduktion och leverera dem globalt till våra kunder.
Alla våra produktionsanläggningar är ISO 9001- och ISO 14001-certifierade.

Celltech Lifecycle Global Logistics

GLOBAL LOGISTIK

 • Ompackning
 • Lagerhantering
 • Inventering
 • Integrerat i ERP

Vi erbjuder våra kunder global IATA DG-certifierad logistik. Vid behov kan vi tillhandahålla ompackning och omdokumentation. Vi kan också organisera buffertlagertjänster med lagerprocedurer och ERP-systemintegration. Vi utför våra transporter enligt FIFO:s principer.
Förutom att frakta batterierna gör vi även reservdelstransporter. I alla transporter följer vi naturligtvis noga alla regler för batteritransporter.

Celltech Lifecycle Lifetime Supposrt

LIVSLÅNG SUPPORT

 • Installation
 • Utbildning
 • Teknisk support
 • Underhåll, service

Våra kunder behöver inte vara batteriexperter. Vi är glada att stödja inte bara under designfasen utan också efter att batterierna har levererats. Vi guidar våra kunder i säker och ergonomisk installation av batterisystem. Vi utbildar våra kunder för säker användning i olika situationer. Naturligtvis tillhandahåller vi också teknisk support och underhållstjänster vid behov.

Celltech Lifecycle Nd Life Application&Recycling

SECOND LIFE OCH ÅTERVINNING

 • Support
 • Service

En batterilösning som levereras av Celltech kommer vanligtvis till slutet av sin första livslängd när dess laddningskapacitet minskar med cirka 20%. Även om den inte längre är lämplig för sitt ursprungliga syfte, kan den användas i andra livsfunktioner, som stationära kraftapplikationer. Second-life-funktioner är en del av designprocessen för Celltech-produkter och ses alltid som en del av hela produktens livslängd när det är möjligt.
Efter andra livslängden återvinns batterilösningen. Vi ser till att batteriet är lätt att demontera och att de material som används är återvinningsbara.

På Celltech vill vi säkerställa den långsiktiga hållbarheten för våra batterilösningar.

 • Vi tillhandahåller produkter som håller länge.
 • Våra batterier kan demonteras för återvinning.
 • Vi deltar aktivt i tredje parts forsknings- och utvecklingsprojekt inom batteriåtervinning.
 • Vi ordnar batteriåtervinning i enlighet med lokala bestämmelser.

För batteriåtervinning använder vi de tjänster som tillhandahålls av El-Kretsen. Vi är ett anslutna företag.