Celltech Logo 250x111

Maritima batterier och offshorebatterier

Celltech har tillverkat batterier för maritima applikationer i över fyrtio år. Vår allra första produkt var ett alkaliskt batteri för bojar, en produkt som vi fortfarande tillverkar. Sedan 1980-talet har vi levererat batterier för olika maritima applikationer, allt från fyrar till AUV Robotics.

Pålitliga batterilösningar för maritima applikationer

Celltech vänder sig till olika nivåer av maritim och offshore-verksamhet, från djuphavsbottnarna till den dynamiska vattenytan, vilket säkerställer att varje satsning backas upp av de mest pålitliga batterilösningarna som är utformade för en av jordens tuffaste miljöer. Vi är specialiserade på batterier som tål extrema förhållanden som varierande temperaturer, tryck och mekaniska stötar, vilket gör att vi undviker driftstörningar och lever upp till höga förväntningar på hållbarhet och tillförlitlighet.

Mångsidiga tillämpningar inom maritim teknik

Med tanke på den oförutsägbara och hårda maritima miljön fokuserar vi på säkerhet och tillförlitlighet när vi utformar våra lösningar. Vi arbetar med olika branscher, från OEM-tillverkare till försvarsindustrin, från navigering, oceanografisk forskning och miljöövervakning till att driva autonoma och fjärrstyrda fordon som AUV:er, ROV:er och UUV:er.

Övergången till elektrifiering ökar behovet av batterier i utrustning och transportfartyg, som stöder helt elektriska och hybrida framdrivningssystem.

Marknadsexpertis och kundförtroende

Med ett gediget rykte som en pålitlig batterispecialist erbjuder Celltech en varierad portfölj som inkluderar olika litiumteknologier. Vi använder Celltech Lifecycle-metoden i alla våra batteriprojekt för att säkerställa transparens för den totala ägandekostnaden, hög kvalitet och hållbarhet.

Kontakta oss för att få veta mer om våra standardiserade och skräddarsydda maritima batterilösningar och hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål.

Celltech Buoy Batteries .jpg
Celltech buoy batteries from the 1980s - a battery we produce still today.