Celltech Logo 250x111

Celltech Abatel AB stödjer Barncancerfonden i jul

Barncancerfonden

I år har Celltech Abatel AB valt att skänka sina julklappspengar till Barncancerfonden, en organisation som arbetar för att fler barn ska överleva cancer och få ett gott och långt liv. Celltech Abatel AB vill bidra till det viktiga arbetet som Barncancerfonden gör för att finansiera forskning, stötta de drabbade familjerna och sprida kunskap om barncancer.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och får inga bidrag från staten. Organisationen är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag för att kunna fortsätta sin verksamhet. Varje år insjuknar cirka 300 barn i Sverige i cancer och trots stora framsteg i forskningen är cancer fortfarande den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år.

Celltech Abatel AB har valt att bli Barnsupporter, vilket innebär att företaget ger ett årligt bidrag till Barncancerfonden och får använda Barnsupporter-märket i sin kommunikation. Detta visar att företaget är med i kampen mot barncancer och tar ett socialt ansvar. Celltech Abatel AB hoppas att fler företag följer deras exempel och stödjer Barncancerfonden i jul.

Om du vill veta mer om Barncancerfonden och hur du kan bidra som företag, besök deras hemsida eller kontakta dem direkt https://www.barncancerfonden.se/ . Tillsammans kan vi göra skillnad för de barn som drabbas av cancer och deras familjer.