Celltech Logo 250x111

Celltech Abatels verksamhet certifierad enligt ISO 14001 

Celltech Abatel ISO 14001 Certificated

Celltech Abatel AB:s miljöledningssystem har certifierats enligt standarden ISO 14001:2015. Detta är ett viktigt steg mot hållbarhet och miljöansvar. Certifieringen, som tilldelats av DNV Business Assurance Sweden AB, understryker Celltech Abatels åtagande att uppnå en hög nivå inom miljöledning. 

OM CERTIFIERINGEN

ISO 14001 är en globalt erkänd standard för utveckling och implementering av ett effektivt miljöledningssystem (EMS). Överensstämmelse med denna standard visar ett företags engagemang för att minska miljöpåverkan, följa tillämpliga lagar och förordningar och kontinuerligt förbättra miljöprestandan. 

CELLTECHS ÅTAGANDE

Celltech har konsekvent visat sitt engagemang för hållbarhet och miljöförvaltning. Som en del av Addtech-koncernen rapporterar Celltech sina hållbarhetsframsteg öppet på årsbasis. Vi har också gemensamma hållbarhetsmål och har åtagit oss att följa FN:s Global Compact och Science Based Targets. 

Vår hållbarhet bygger på högkvalitativa produkter och Celltech Lifecycle, vår modell för cirkulär ekonomi. 

Genom denna certifiering säkerställer företaget att dess verksamhet, från försäljning och marknadsföring till konsultverksamhet och lagerhållning, uppfyller de högsta miljöstandarderna. 

“Vi är mycket glada över att uppnå denna certifiering, som inte bara återspeglar vårt engagemang för hållbarhetsarbete utan också vårt engagemang för att hålla en hög nivå inom alla områden av vår verksamhet”, säger Patrik Elwing, Celltech Abatels VD.  

Celltech Abatel planerar att fortsätta sitt arbete med miljöledning genom att regelbundet se över och förbättra sina rutiner. Företaget har åtagit sig att upprätthålla sin efterlevnad av ISO-standarder och leda branschen inom hållbarhet.