Celltech Logo 250x111

Celltechs senaste undersökningsresultat: 89% kundgodkännande 

Customer Satisfaction Survey

I våras genomförde Celltech Abatel, i samarbete med Hubbster Group och Mantap Global AB, ännu en framgångsrik NPS-undersökning (Net Promoter Score) och kundnöjdhetsundersökning. Undersökningen syftade till att mäta kundnöjdhetsnivåer och fortsätta Celltechs åtagande att upprätthålla och förbättra servicekvaliteten. 

Hubbster Group och Mantap Group, oberoende leverantörer specialiserade på marknads- och varumärkesundersökningar för den nordiska marknaden, fokuserar på att samla in och analysera faktabaserad information genom kundundersökningar, medarbetarundersökningar och marknadsundersökningar. 

UTFALL AV UNDERSÖKNINGEN

Resultatet av undersökningen var imponerande och bekräftade Celltechs engagemang för sina kunder. Företaget uppnådde ett anmärkningsvärt kundnöjdhetsindex (NKI) på 4,33 av 5, vilket indikerar höga nivåer av tillfredsställelse inom olika parametrar. Dessutom rapporterade hela 89% av kunderna att de var nöjda eller mycket nöjda med de tjänster de fått. Denna höga andel positiv feedback understryker Celltechs engagemang för kundkvalitet och positionerar företaget som ledande inom sin sektor när det gäller att upprätthålla starka kundrelationer. 

ERKÄNNANDEN OCH PRESTATIONER

Som ett erkännande av dessa utmärkta resultat tilldelades Celltech Abatel ett diplom, ett bevis på företagets hårda arbete och de framgångsrika resultaten av dess kundfokuserade strategier. Denna utmärkelse firar inte bara de nuvarande prestationerna utan sätter också ett riktmärke för framtida undersökningar och initiativ. 

Uppmuntrade av dessa resultat ser Celltech Abatel optimistiskt på framtiden. “Vi är otroligt stolta över resultaten från den här undersökningen och är tacksamma mot våra kunder för deras förtroende och positiva feedback. Vi är dock inte självbelåtna. Vi ser detta som en språngbräda för ytterligare förbättringar”, säger Andreas Örtenblad, försäljningschef för standardbatterier på Celltech Abatel. Företaget förbereder sig redan för nästa undersökning, som är planerad till 2026, och siktar på ännu bättre resultat, vilket återspeglar pågående förbättringar och innovationer i deras tjänsteerbjudanden. 

SLUTSATSER

Celltech Abatels senaste kundnöjdhetsundersökning visar på företagets kontinuerliga arbete med att förbättra användarupplevelsen och dess framgångar med att upprätthålla höga nivåer av kundnöjdhet. Samarbetet med Hubbster Group och Mantap Global AB har varit fruktbart och utsikterna för 2026 är lovande. 

Celltechs Senaste Undersokningsresultat

Bild: Uppvisande av certifikatet