Celltech Logo 250x111

Effekterna av Covid19 epidemin för Celltechs verksamhet och leveranser

Convid19

Som vi alla har kunnat följa i nyheterna har Covid19 epidemin (Coronavirus) från Kina spridit sig till resten av världen. Den övergripande bilden och konsekvenserna av epidemin för våra produkter och leveranser börjar gradvis ta form. Även om de flesta av de produkter som Celltech levererar är tillverkade utanför Kina, är många dem beroende av kinesiska komponenter.

Vår personals hälsa och säkerhet är fortsatt viktig för oss, och med karantäntiden på grund av epidemien blev uppstarten av produktionsanläggningar efter det kinesiska nyåret senarelagd några veckor. Celltech Groups egen anläggning i Zhongshan, Kina, har nu åter öppnat och de flesta av våra anställda har återvänt till arbetet.

De fabriker som har startats upp går i många fall med reducerad produktionskapacitet. Anledningen är en kombination av personalbrist på grund av karantänperioder, lokala begränsningar för bland annat kollektivtrafiken och bristen på komponenter. 

Då fler länder än Kina drabbats, som Sydkorea och Japan, påverkas också leveranstider och priser för komponenter, främst battericeller och kretskomponenter. Produktionstiden för produkter tillverkade både i och utanför Kina kan förväntas bli förlängd ca 1-2 månader. Även tiden för transporter av material och produkter berörs. Det gäller för båt såväl som lastbil och flygfrakter både inom Kina, till och från övriga Asien samt Europa.

Celltech har löpande kontakt med lokala myndigheter i Kina och vi följer noga utvecklingen lokalt för att få senaste nytt. Naturligtvis hoppas vi alla att situationen snabbt kommer att återgå till det normala.

Om ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss.

Vänliga hälsningar,
Henrik Torkelsson, VD Celltech Abatel AB