Celltech Logo 250x111

En fabriköppnad för tillverkning av industriella batterisystem

Celltech Solutions Lintila Nikitin Helimo Stenberg

En fabriköppnad för tillverkning av industriella batterisystem

Celltech Solutions OY stärker industriell elektrifiering med hjälp av robusta och slitstarka batterisystem. Fabriken invigdes tisdagen den 4 oktober 2022. Serieproduktion startar i början av 2023.

Industriell elektrifiering är en viktig del av den gröna omställningen och Tammerfors är en utmärkt plats för dess utveckling. Sedan 2014 har Celltech Solutions OY redan förberett sig för att öppna en fabrik för batterisystem genom att rekrytera experter, säkra leveranskedjor och designa batterisystem för behoven hos specialiserade industrifordon.

“Timingen måste vara rätt och nu är det rätt tid att starta produktionen. Det är en bra dag! Idag kliver vi in i framtiden med Celltech, Addtech, Finland och kanske i liten utsträckning hela världen”, sa Niklas Stenberg, CEO och koncernchef för Addtech AB i sitt öppningstal.

“Det är ingen slump att vi öppnar en fabrik i Tammerfors. Här finns globala kunder, ett bra partnernätverk och ett högklassigt tekniskt universitet, tack vare vilket orten har en kompetent arbetskraft och andra samarbetsmöjligheter.”

Celltech Solutions OY’s batterisystem kommer att ses bl.a. inom gruv-, hamn-, skogsmaskins- och robotindustrin. En av de första kunderna är entreprenadmaskintillverkaren Dynapac AB, vars elektrifierade gatuvältar kommer att använda batterisystem från Celltech Solutions.

“Batterier har aldrig spelat en så stor roll i samhället som de gör idag, av den enkla anledningen att batterier är en viktig del av omställningen till ren energi”, sa Finlands näringsminister Mika Lintilä i sitt öppningstal.

“Det kan ses att nästan allt som kan, kommer att elektrifieras. Det här kräver mycket batterier och det är kul att se att Celltech Solutions investerar för att kunna möta detta växande behov”, fortsätter han.

“Prisvärd förnybar energi och batteriteknologi som snabbt utvecklas kommer att avsevärt förändra sättet vi producerar och lagrar energi på under de kommande trettio åren”, sa vice borgmästare i Tammerfors stad Matti Helimo i sitt tal.

“För närvarande produceras mer än 75 % av världens energi med fossila bränslen eller kärnkraft. Enligt uppskattningar kommer produktionen av förnybar energi i mitten av tjugotalet att vara kostnadsmässigt konkurrenskraftig, och 2050 kommer den att ha undanträngt fossila bränslen inom industri, logistik och energiproduktion. Kriget i Ukraina och dess konsekvenser för energisektorn och näringslivet i Europa får inte stoppa oss på vår väg mot dessa globala mål.”, fortsätter han.

Celltech har länge varit Finlands ledande företag fokuserat på speciella batterisystem och tillsammans med sina systerbolag en av de största aktörerna inom sitt område i Europa. Den nya fabriken i Tammerfors är en del av Celltech’s tillväxtplan.

“Genom pågående rekrytering kommer vi att anställa mer än 50 personer vid fabriken i Tammerfors i år och nästa år”, säger Kim Nikitin, VD för Celltech Solutions OY.

Celltech Solutions Lintila

En Fabriköppnad För Tillverkning Av Industriella Batterisystem 3