Celltech Logo 250x111

Ett nytt patent för Celltech för att förbättra batterisäkerheten

New Patent Celltech

Vi har nyligen fått ännu ett patent! Den här gången för ett litiumbatteri med dubbla skyddskretsar. Denna spännande utveckling representerar ett viktigt steg framåt för Celltech, vilket gör det möjligt för oss att ytterligare etablera oss som en högteknologisk aktör inom batteriindustrin.

När världen blir mer elektrifierad, är ständig innovation nödvändig för batteriindustrin. Celltech ser innovation och tillhörande immateriella rättigheter som en väsentlig del av sitt arbete mot en mer hållbar och elektrifierad värld. I den här artikeln berättar vi om det senaste patentet som vi har förvärvat vilket är ett resultat av vår produktutveckling.

Vår nya patenterade lösning förhindrar andra skyddskretsfel i extrema fall, vilket har varit en uppenbar utmaning med den befintliga tekniken. Dessutom ger den patenterade lösningen ett omfattande skydd för litiumbatterier, vilket ökar säkerheten och tillförlitligheten.

Med en dubbel IC och en dubbel MOS ger den nya kretsen dubbelt skydd till battericellerna, även i händelse av ett fel i primärkretsen. Den patenterade lösningen övervinner utmaningarna med de befintliga teknologierna där det kan finnas problem med dubbelt spänningsskydd, säkringsval, höga spänningar, höga strömmar och överladdningsskydd.

Sammantaget visar patentet vårt engagemang för att utveckla den senaste batteriteknologin och säkerställa säkerheten samt tillförlitligheten för dess produkter. Dessutom representerar det en spännande utveckling för Celltech och våra kunder med nya möjligheter inom produktion av litiumbatterier.

Du kan läsa mer om litiumbatteriteknologi i Celltech ’s Batteriskola!