Celltech Logo 250x111

Lägg ner batterierna i en kartong, förslut och skicka iväg den … nej så lätt är det inte

Ct Regel 02

Att hantera batterier på rätt sätt – vad gäller både lagring, förpackning och transporter – är av största vikt eftersom batterier betraktas som farligt gods. På Celltech arbetar vi efter mycket strikta regler och föreskrifter för att eliminera skador och incidenter under transport av våra produkter. Framför allt under transporter är det mycket viktigt med tanke på energitätheten i batterier. Speciellt hos li-jonbatterier, där en kortslutning kan få väldigt allvarliga följder, som till exempel en brand.

De många gånger långa transportavstånden, som sker under varierande förhållanden, kan skada batterierna. Både läckage och kortslutningar kan bli följden ifall de inte förpackas på rätt sätt. Det är många olika aktörer inblandade vid transporten: avsändare, fraktförare, speditör, transportbolag, mottagare, etc – och respektive ansvar regleras genom olika lagar och bestämmelser. Utöver detta gäller olika regler för transport på väg, järnväg, båt och flyg, vilka regleras genom internationella bestämmelser.

Avsändaren av batterier har därför ett stort ansvar vad gäller följande:

– Klassificering, dvs typ av batteri, UN-kod, etc

– Förpackning, där specifika regler gäller för olika typer av batterier

– Märkning av kartonger i enlighet med rådande regelverk

– Dokumentation och där en UN38.3 testsammanfattning skall kunna presenteras vid förfrågan från fraktförare och/eller annan aktör under transportkedjan

Reglerna för transport av batterier ändras med jämna mellanrum och därför är det mycket viktigt att den som skall skicka batterier håller sig uppdaterad vad som gäller. Minsta avvikelse från regelverket kan resultera i att transporten stoppas och försenas eller, i värsta fall, returneras till avsändaren.

Läs mer om nya regelverket fr o m 1/1 2020 här.