Celltech Logo 250x111

Många fler användningsområden för bojbatterier

Image 002

Många fler användningsområden för bojbatterier

– Bojbatterier är en produkt som ligger oss varmt om hjärtat. Batterierna finns i vårt DNA! Men nu har vi chansen att utveckla oss och hitta fler tillämpningar för denna typ av batteri, säger Per Sandell, key account manager på Celltech.

Celltech har tillverkat bojbatterier sedan 1984, då företaget startades.

– Sjöfartsverket var vår första kund, berättar Per Sandell.

Bojbatterier används framförallt till att förse bojlyktor med ström. Batterierna tillverkas av alkaliska celler utan varken bly eller kadmium och klassas därför som miljövänliga.

Genom åren har såväl elektronik som lysteknik utvecklats, vilket innebär att det numera finns många fler användningsområden för bojbatterier.

– Bojbatterier skulle kunna användas till järnvägssignalering och i parkeringsautomater, som ett komplement till solcellsdrivna batterier. Istället för att åka ut och byta batterier ställer man bara dit ett bojbatteri över vintern, föreslår Per Sandell.

Han tror att bojbatterier har en stor potential med tanke på att många tekniska produkter som tillverkas idag har ett lägre behov energi, jämfört med tidigare. Exempelvis skulle bojbatterier kunna passa utmärkt i dosor med väderinformation och i metrologiska stationer.

– Dosor med väderinformation till väghållare och metrologiska stationer är ofta placerade på platser där det är svårt att få fram ström, exempelvis ute i skogar och på berg. Här skulle ett bojbatteri passa utmärkt.

Många anläggningar använder gatubelysning som strömkälla under vintern.

– Men då har du den omvända utmaningen, påpekar Per Sandell. Sommartid, när gatubelysningen inte är på, får du ingen energi. Här skulle vi istället kunna tänka oss en lösning där bojbatterier används.

Bojbatteriets nya möjligheter har väckt en del funderingar kring namnet. Är verkligen ”Bojbatterier” rätt namn?

– Vi har tänkt en hel del på namnet. Det är kanske dags att byta till ett namn som är mer generiskt? funderar Per Sandell, som gärna tar emot namnförslag från kreativa kunder.