Celltech Logo 250x111

Summering från Celltechs Batterifrukost "Batterier är hett!"

Summering

Summering från Celltechs Batterifrukost “Batterier är hett!” Etteplans batteriexperter Anton Nytén och Adam Sobkowiak presenterade de senaste batterimarknadstrenderna samt informerade om viktiga säkerhetsaspekter relaterade specifikt till Li-jonbatterier. Ur presentationen framgick att Li-jonbatterier är den snabbast växande energilagringsteknologin då de redan används i praktiskt taget all portabel elektronik, och nu på senare tid även står för energilagringen inom den expansiva elfordonsmarknaden.

Vi fick en inblick i hur denna utveckling påverkar faktorer som tillgång och efterfrågan på råmaterial, behovet av nya batterifabriker, samt nödvändigheten att på längre sikt återvinna uttjänta batterier. Vi fick även tips på vad man bör tänka på ur ett säkerhetsperspektiv när man designar nya produkter som ska drivas med Li-jonteknologi. Vill du komma på nästa Batterifrukost, anmäl ditt intresse här!