A part of Celltech Group

Celltech expanderar utvecklingsavdelningen
– Utvecklingsavdelningen kommer att vara en tvärfunktionell grupp inom Celltech. Vi ska serva alla de nordiska kontoren med produktutveckling, berättar Carl Moberg, som är ansvarig att sätta samman en grupp ingenjörer som ska utveckla batterisystem åt de nordiska Celltech-bolagens kunder.

Carl Moberg kommer närmast från rollen som teknisk projektledare på Celltech sedan ett år tillbaka. Innan dess arbetade han med produktutveckling både som anställd och som konsult i egen firma.

– Syftet med den expanderande utvecklingsavdelningen är att bidra till kundernas produktutveckling genom att hjälpa dem med smarta konstruktioner, säger Carl.

Carls senaste rekrytering är Daniel Bodin, som har arbetat med produktutveckling i femton år, framförallt inom industrin. Övriga rekryteringar kommer att ske löpande.

– Det kändes helt självklart att tacka ja, säger Daniel Bodin. Batterier är mycket aktuellt och det är en spännande bransch där det händer mycket just nu.

Med denna förstärkning inom produktutvecklingen blir Celltech en mer utpräglad one stop shop för hela batterisystemet.

– Vi kommer att kunna erbjuda en helhetslösning. Det innebär att vi kan ta hand om hela produktutvecklingen, från koncept och design till konstruktion för utveckling av hela batterissystem. Och det inkluderar såväl mekanik och elektronik som mjukvara, berättar Carl.

Redan nu är teamet involverade i flera spännande utvecklingsprojekt på den svenska marknaden genom Celltech.