A part of Celltech Group

Maximal kraft och minimal påverkan

Ansvarstagande

Vi lever i en värld där miljö- och klimatsituationen är ett ökande bekymmer. För att möta våra kunders behov strävar vi efter att hela tiden finna smartare och mer energibesparande lösningar. Som en av de största batterileverantörerna i Norden, spelar Celltech en viktig roll i en industriverksamhet med stort miljöfokus. Vi har således goda möjligheter att påverka situationen. Flexibla och kundanpassade batterilösningar är kärnan i vår affärsverksamhet och vi kommer alltid erbjuda det mest miljövänliga och kostnadseffektiva förslaget. Genom vår långa erfarenhet och breda kompetens inom batterier har vi möjlighet att guida våra kunder mot de bästa lösningarna från första början.

Som ledande batterileverantör i Norden är Celltech certifierade enligt ISO 9001.

Vår kvalitetspolicy

Vår ambition är att vara Nordens ledande leverantör av batterier och kraftlösningar. Detta innebär att våra värderingar, såväl som uppdrag samt vision, kräver ett starkt och kontinuerligt fokus på kvaliteten av alla våra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter inom batteribranschen. Våra affärsprinciper bygger på överensstämmelse, tillförlitlighet, ansvarighet och god affärspraxis. Kvalitetsfrågor är en prioritet och är en integrerad del av varje medarbetares arbete. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer och affärspartners. Korrigerande åtgärder utgör grunden för lärande och utveckling.

För att säkerställa kvaliteten på vår verksamhet är vi engagerade i följande principer:

• Uppfylla intressenters förväntningar och krav
• Skapa ett gemensamt sätt att verka
• Verka kostnadseffektivt
• Felfria leveranser i rätt tid
• Kontinuerligt förbättra företagets konkurrensförmåga och livskraft

Scenic Landscape With Lake And Sunset At Evening In Koli, National Park.
DNV-ISO 9001