A part of Celltech Group

Maximal kraft och minimal påverkan

Ansvarstagande

Vi lever i en värld där miljö- och klimatsituationen är ett ökande bekymmer. För att möta våra kunders behov strävar vi efter att hela tiden finna smartare och mer energibesparande lösningar. Som en av de största batterileverantörerna i Norden, spelar Celltech en viktig roll i en industriverksamhet med stort miljöfokus. Vi har således goda möjligheter att påverka situationen. Flexibla och kundanpassade batterilösningar är kärnan i vår affärsverksamhet och vi kommer alltid erbjuda det mest miljövänliga och kostnadseffektiva förslaget. Genom vår långa erfarenhet och breda kompetens inom batterier har vi möjlighet att guida våra kunder mot de bästa lösningarna från första början.

Som ledande batterileverantör i Norden är Celltech certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Miljöpolicy

Celltech arbetar på att minimera våra produkters och lösningars miljöpåverkan så länge det är motiverat från ett ekologiskt perspektiv och är praktiskt möjligt från teknisk och ekonomisk synvinkel. Vi gör detta genom:

 • Offerera säkra produkter med lång livscykellängd och hög energitäthet.
 • Aktivt sträva efter att ersätta batterilösningar som innehåller tungmetaller till förmån för miljövänligare alternativ.
 • Föra en tät dialog med kunder, myndigheter och leverantörer om framtida miljövänliga alternativ.
 • Välja ut och utveckla miljömässigt anpassade arbetssätt, produkter och system närhelst det är möjligt.
 • Förbättra våra kunskaper och vårt engagemang vad gäller miljöfrågor som påverkar oss och våra kunders produkter.
 • Sortera vårt avfall, välja ut miljövänligt förpackningsmaterial och förhindra nedsmutsning så mycket som någonsin är möjligt.
 • Efterleva miljölagar och andra miljömässiga krav som kan tänkas påverka vår verksamhet.

Kvalitetspolicy

Vår ambition är att vara Nordens ledande leverantör av batterier och kraftlösningar, vilket innebär:

 • Vi ska vara marknadens bästa leverantör av system och produkter för kraftlösningar där energilagring är ett fundamentalt koncept. Vi ska erbjuda våra kunder utökad expertis och vara deras hjälpande hand.
 • Genom vårt nära samarbete med ledande tillverkare och ett omfångsrikt nätverk av kontakter ska vi erbjuda de rätta produkterna med de bästa logistiklösningarna.
 • Då vi har egen produktion, lager och utveckling i Sverige och i Kina kan vi offerera korta leveranstider – både för standard och kundanpassade lösningar.
 • Vi kommer konstant se över våra arbetssätt så att vi hela tiden förbättrar vårt utbud till industrin.