A part of Celltech Group

Fordon och maskiner

Återvunnen energi är den billigaste energin

I framtida fordonsapplikationer och maskiner kommer batterier att användas som energilager som jämnar ut energilasten. Den avancerade batteritekniken som utvecklats i el- och hybridbilar uppnår betydande energibesparingar jämfört med förbränningsmotorer.

Batteriteknik spelar en nyckelroll när det gäller effektivitet och livscykel för elektriska och hybrid applikationer. Återvinning av bromsenergin i distributionstrafiken, eller att ladda gaffeltruckens batteri med den kinetiska energin som skapas vid lossning av lasten, ökar driftstiden på en enda laddning avsevärt. All återvunnen energi minskar också utsläppen.

Rätta batterilösning för el- och hybridfordon är lätt och snabb att ladda. Lösningen förlänger därmed driftstiden samtidigt som energikostnaderna reduceras. Med Celltechs kompetens kommer du till framtiden redan idag.

Fler lösningar

Tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin har mycket specifika krav på batteripaket. Vi tillhandahåller förpackningar för olika…

Kundanpassade lösningar

Våra erfarna ingenjörer och produktutvecklare hjälper våra kunder att hitta den bästa lösningen för...