A part of Celltech Group

Tillverkningsindustrin

Batterier från hela världen – till hela världens kunder

Tillverkningsindustrin har mycket specifika krav på batterier och batteripack. Celltech erbjuder batteripack för olika typer av produktionsmetoder, vilket säkerställer snabb, flexibel och kostnadseffektiv tillverkningsprocess. Det är en fördel för alla – inte minst miljön – att undvika onödig förpackning och lossning vid olika produktionsstadier. Vid behov designar vi även produktspecifika paket som optimeras för kundens process.

Genom vårt globala partnernätverk får våra kunder tillgång till produkter från marknadsledare med välkända varumärken och den senaste batteritekniken. Vi kan batterier, och med kunskap om industrins produkter – dess styrkor, svagheter och applikationer – lotsar vi våra kunder till rätt lösning. Med hjälp av vår egen R&D avdelning kan vi vid behov verifiera valda produkters angivna värden genom tester in-house.

Vi hjälper gärna våra kunder med produktutveckling, och ju förr vi kommer in i projektet desto bättre. Genom att utveckla batterilösningen redan i konstruktionsfasen ökar möjligheterna till framgångsrik marknadsintroduktion för våra kunders projekt.

Det är inte alltid nödvändigt att återuppfinna batteriet varje gång. Använd Celltechs erfarenhet för en snabbare produktutveckling och lansering.

Fler lösningar

Kundanpassade lösningar

Våra erfarna ingenjörer och produktutvecklare hjälper våra kunder att hitta den bästa lösningen för...

Fordon och maskiner

I framtida trafikapplikationer och maskiner kommer batterier att användas som energilager som till och med...