A part of Celltech Group

Policies och Guidelines

Här finns policies och guidelines, inklusive personlig integritet och cookies, reklamation samt allmänna villkor.

Integritetspolicy

Integritetspolicy
Celltech värnar om sina kunders, leverantörers och medarbetares personliga integritet och strävar efter att alltid skydda personuppgifter på bästa sätt. Det är Celltechs målsättning att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd, såsom EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018.

Cookies
Celltech använder cookies på webbsidan och samlar därigenom in vissa personuppgifter om personer som använder vår webbsida. I denna Integritetspolicy förklarar vi bl.a. vilka cookies vi använder, vad de används för och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Läs mer om vår policy här

Villkor

Allmänna villkor

Celltech är Nordens ledande batterileverantör för professionella användare och kunder. Försäljning sker endast till registrerade företagskunder. Vänligen se Celltechs allmänna leveransvillkor.

Klicka här för att ladda hem Celltechs allmänna villkor.

Reklamation

Om du vill göra en reklamation, vänligen kontakta vår reklamationsavdelning på telefon +46 8 445-78 70  för att få ett ärendenummer. Reklamationsavdelningen kommer därefter att skicka en returföljesedel med ifyllt ärendenummer. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt i returföljesedeln och bifoga gärna bild och tillhörande dokument.

Tips! Bifoga gärna dokument och bild.